Samenwerking met Emprover

Ik heb mij onlangs bij Emprover aangesloten omdat ik geloof in de visie die het heeft:  Deze is gebaseerd op de theorie van het “lerend organiseren” van Prof. Dr. André Wierdsma.  In de laatste 8 jaar heb ik teams mogen begeleiden op zelfsturing en samenwerking. De basis hiervoor is een gezamenlijk doel, een WHY, waar iedereen binnen het team zich mee verbonden voelt. Vanuit intrinsieke motivatie ervaren de teamleden de behoefte om bij te dragen aan het grotere geheel. Meer betrokkenheid van personeel leidt tot meer werkvreugde én resultaat.

Hoe doen we dat?

Emprover biedt de software om deze samenwerking binnen organisaties te faciliteren. De software helpt met het belangrijkste proces binnen de organisatie, namelijk de eigen ontwikkeling. Ik denk dat Emprover in staat is om in te spelen op de behoeften van iedere individuele klant. Het biedt een platform als begeleiding dat eenvoudig werkt en continu verbeterd wordt met input van teamleden en klanten. Emprover is sterk in de vertaalslag van klantwens naar product. Daarnaast is het team in staat om klanten te helpen in de organisatorische verandering en cultuuromslag. Mijn bijdrage in het proces is het begeleiden van de implementatie binnen teams die met Emprover aan de slag gaan. Ik help ze bij het gebruik van de software en belangrijker nog bij het aanwennen van nieuwe gewoontes en ritmes binnen het team. 

Over

Emprover is een jong bedrijf, zowel in zijn bestaan alsmede in de manier van werken. Emprover is opgericht in 2016 door Jan Nouwens en bestaat nu dus bijna 5 jaar. Het is te omschrijven als een organisch team. Er wordt gekeken naar gezamenlijke doelen en vervolgens welke personen er binnen het team het meest geschikt zijn om dit te doen. Er is dus niet echt sprake van een vaste structuur en functies. Dat alles maakt de werksfeer energiek en fris, er is altijd ruimte voor inbreng van nieuwe ideeën en oog voor wat energie geeft en kost. Een ontzettend fijne ervaring die samenwerken stimuleert en een voorbeeld kan zijn voor vele anderen bedrijven. Van deze samenwerking word ik echt blij 🙂

Wil je meer weten of eens praten over het concept of gedachtegoed? Neem contact met ons op via de website of stuur mij een e-mailtje op hidde@emprover.nl 

Bekijk de video over het concept