TOEKOMST
BESTENDIGE AANPAK

TOEKOMSTBESTENDIGe aanpak

Bereid je voor op de nieuwe generaties werknemers, Y en Z. Zij verkiezen voor eigen ontwikkeling en ontplooiing boven verdiensten. Biedt hen een kans geven en betrek ze binnen je organisatie en zij bieden ons qua kennis en werkwijze een aanvulling op huidige generatie werknemers. Niet alleen nu maar ook in de toekomst, onze aanpak helpt je het proces vorm te geven. 

Gevoelsgoed blog
WHY

Vanuit motivatie

Natuurlijk werken we om te kunnen leven. Werken in een positie die aansluit bij onze motivatie, geeft ons meer voldoening en leidt tot betere resultaten.

Intrinsiek gemotiveerde medewerkers zijn: 
actief en betrokken
– tot 4x productiever 
– tot 15% minder vaak ziek

1 op 1 coaching - gevoelsgoed
WHAT

Doelgericht

Ieder bedrijf is erop gericht om voort te bestaan. Omzet is belangrijk voor het bestaan van ieder bedrijf. 

GEVOELSGOED helpt deze omzetgroei structureel vorm te geven en te borgen binnen de organisatie.

HOW

Persoonlijk

Gedrag staat centraal in de methodiek van GEVOELSGOED. Indien doelen gesteld worden op basis van meetbaar- en persoonlijk gedrag werken zij tot 10 keer effectiever dan doelen gesteld op resultaat.

Daily

Dagelijkse bijsturing

Als management heb je een sleutelpositie in het veranderproces. Door met een modern inzicht leiding te geven haal je het maximale uit je mensen.

Kernwaarden

Oprecht

Vanuit nieuwsgierigheid, interesse en respect voor elkaar, samen werken. Gevoelsgoed vindt het belangrijk om een betrouwbare partij te zijn en te blijven en zal er alles aan doen om dit te verwezenlijken.

Integer

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Je wordt ten alle tijden eerlijk behandeld en er wordt gezegd waar het op staat, ook al is dit niet altijd het gemakkelijkste om te doen.

Pionieren

Niet meegaan in trends of oude modellen, maar vanuit eigen initiatief en gevoel vernieuwen. Hetzelfde blijven doen levert dezelfde resultaten op, dus kiezen voor nieuwe manieren helpt bij verandering.

5 Stappen

werkwijze

Iedere samenwerking kent andere doelen en werkwijze. GEVOELSGOED hanteert een 5 stappenplan om tot de gewenste doelen te komen.

Inventarisatie van de gewenste effecten en doelen. Kennismaking met stakeholders en een introductie in het traject.

Aan de hand van de gestelde doelen volgt de onderzoeksfase. Deze bestaat uit zowel theoretisch- als praktisch onderzoek. Een combinatie van bijvoorbeeld vragenlijsten en interviews is hier een voorbeeld van. 

Met de uitkomsten van het onderzoek wordt er een advies gegeven van de vervolgstappen en haar effecten. Na goedkeuring van dit advies wordt het management geïnformeerd en betrokken bij de uitrol. 

In de uitvoering spelen leiders een belangrijke rol omdat zij het traject en verbeteringen kunnen waarborgen op lange termijn. Waar nodig vind er training-on-the-job plaats en worden werknemers individueel ondersteund in het veranderproces. 

De belangrijke laatste stap in het proces is de evaluatie aan de hand van een nameting. Deze biedt inzichten in de effecten van het traject en kunnen een basis vormen voor verdere verbeteringen in de toekomst omdat groeien als mens en organisatie een continu proces is.

GEVOELSGOED

Hidde Keijzers

06 1050 4340
info@gevoelsgoed.nl
Wethouder van Eschstraat 276a
5342 AV Oss

KVK 77862864

5 tips Om vitaler te werken

Download hier gratis je e-book en maak je dag direct vitaler! 

Geen e-mailinschrijving, gewoon lezen 

Social Media

Get Connected

Volg GEVOELSGOED op de social media kanalen voor inspiratie en handige tips.

* Bron: Aandoeningen, artikel van Rijksinstituut voor Volksgezonheid en Milieu | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Geraadpleegd op 20 mei 2020 op website https://www.vtv2018.nl/aandoeningen