Samenwerking met Emprover

Ik heb mij onlangs bij Emprover aangesloten omdat ik geloof in de visie die het heeft:  Deze is gebaseerd op de theorie van het “lerend organiseren” van Prof. Dr. André Wierdsma.  In de laatste 8 jaar heb ik teams mogen begeleiden op zelfsturing en samenwerking. De basis hiervoor is een gezamenlijk doel, een WHY, waar iedereen binnen het team zich mee verbonden voelt. Vanuit intrinsieke motivatie ervaren de teamleden de behoefte om bij te dragen aan het grotere geheel. Meer betrokkenheid van personeel leidt tot meer werkvreugde én resultaat.

Hoe doen we dat?

Emprover biedt de software om deze samenwerking binnen organisaties te faciliteren. De software helpt met het belangrijkste proces binnen de organisatie, namelijk de eigen ontwikkeling. Ik denk dat Emprover in staat is om in te spelen op de behoeften van iedere individuele klant. Het biedt een platform als begeleiding dat eenvoudig werkt en continu verbeterd wordt met input van teamleden en klanten. Emprover is sterk in de vertaalslag van klantwens naar product. Daarnaast is het team in staat om klanten te helpen in de organisatorische verandering en cultuuromslag. Mijn bijdrage in het proces is het begeleiden van de implementatie binnen teams die met Emprover aan de slag gaan. Ik help ze bij het gebruik van de software en belangrijker nog bij het aanwennen van nieuwe gewoontes en ritmes binnen het team. 

Over

Emprover is een jong bedrijf, zowel in zijn bestaan alsmede in de manier van werken. Emprover is opgericht in 2016 door Jan Nouwens en bestaat nu dus bijna 5 jaar. Het is te omschrijven als een organisch team. Er wordt gekeken naar gezamenlijke doelen en vervolgens welke personen er binnen het team het meest geschikt zijn om dit te doen. Er is dus niet echt sprake van een vaste structuur en functies. Dat alles maakt de werksfeer energiek en fris, er is altijd ruimte voor inbreng van nieuwe ideeën en oog voor wat energie geeft en kost. Een ontzettend fijne ervaring die samenwerken stimuleert en een voorbeeld kan zijn voor vele anderen bedrijven. Van deze samenwerking word ik echt blij 🙂

Wil je meer weten of eens praten over het concept of gedachtegoed? Neem contact met ons op via de website of stuur mij een e-mailtje op hidde@emprover.nl 

Bekijk de video over het concept

Waarom talent vertrekt

Talent is zo vertrokken - Hidde - Gevoelsgoed

Er is een onzichtbare strijd gaande naar het vinden van talent. Het juiste talent vinden is een grote uitdaging en krijgt de laatste jaren meer en meer aandacht. Het behouden van talent binnen een organisatie is cruciaal om als organisatie te kunnen blijven groeien en vernieuwen. De verwachtingen van de nieuwe generatie werknemers sluit niet meer aan bij het huidige bedrijfsleven. Hier zit steeds vaker de crux! Talent is zo vertrokken!

Met de verandering van de wereld verandert ook de manier waarop we leven en werken. Nog nooit was het zo lastig om talent aan te trekken en te behouden. Binnen organisaties ontstaat het besef dat het verlies van of het gebrek aan talent een groeiend risico is.
Er is sprake van een afstand tussen bedrijven en de huidige generaties startende werknemers, ook wel bekend als millennials en de daar opvolgende generatie Z. Op termijn zorgt dit voor grote sociale- en financiële problemen binnen organisaties en daarmee ook de economie. De gevolgen op korte termijn: gebrek aan nieuwe instroom en talent. Op lange termijn zorgt het voor afname van innovatie binnen organisaties en kwalitatieve personeelstekorten.

Gezondheid

Volgens de EMEA Health Survey staat het onvermogen om (top) talent aan te trekken en te behouden voor het eerst op nummer één in de top 5. In dit grootschalig onderzoek worden tweejaarlijks de belangrijkste gezondheidsrisico’s bepaalt voor organisaties. Talent aantrekken en behouden is een blijvend probleem en zal voor organisaties mogelijk het grootste risico gaan vormen in de nabije toekomst. 

37% van de HR-managers denkt dat ze als organisatie de strijd om talent aan het verliezen zijn. Daarnaast geeft 27% aan dat er niet langer voldaan kan worden aan de verwachtingen van de potentiële werknemers. Hierbij wordt het zuiden van Nederland momenteel het hardst getroffen in de strijd om talent. Als één van de voornaamste oorzaken wordt aangegeven dat er sprake is van een minder duidelijke visie en identiteit ten opzichte van bedrijven in bijvoorbeeld de Randstad. 

De huidige situatie in Nederland

De Nederlandse economie is afhankelijk van de actuele en nieuwe kennis die beschikbaar is bij de nieuwe generatie werknemers. Het investeren en behouden van talent is daarmee cruciaal. Het belang om aan de slag te gaan met deze uitdaging is dan ook evident. Aantrekkelijke organisaties zijn vaker succesvoller en weten talent te binden. Daarnaast weten zij talent beter te behouden door ze te verbinden met de identiteit en doelstellingen. Er bestaat een direct verband tussen de tevredenheid van werknemers en het succes van de organisatie. Hoe meer tevreden de werknemers zijn des te succesvoller de organisatie is. Het investeren als werkgever in personeel heeft niet alleen een sociaal belang maar ook een direct financieel belang. Tevreden werknemers zijn meer betrokken in de uitvoering van taken, gaan minder snel op zoek naar een functie buiten de organisatie en zijn minder vaak ziek.

 De punten ter verbetering: 

  •  Er is geen/te weinig stimulans voor het doorontwikkelen van het aanwezige talent
  •  De organisatie staat niet open voor goede ideeën van de medewerker
  •  Er wordt niet op een adequate manier leiding gegeven
  •  Er is te weinig erkenning voor de bijdrage die de medewerker levert
  •  De medewerker krijgt te weinig verantwoordelijkheden

De leiders

Leiders of managers binnen organisaties vervullen een belangrijke rol. Zij zijn verantwoordelijk voor het overdragen van de visie en daarnaast verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde doelen. Echter, ook leiders oriënteren zich op de arbeidsmarkt. Dit heeft direct invloed op de manier waarop zij gecommitteerd zijn aan de huidige organisatie. Investeren in de leiders binnen de organisatie is dan ook essentieel voor het behoud van deze belangrijke schakel. Managers onderschatten structureel hoe groot hun eigen invloed is op de loyaliteit van medewerkers. Daarnaast blijkt dat:

93% van CEO’s aangeeft dat organisaties meer moeten doen om te voldoen aan de  behoeften en wensen van haar werknemers

89% van de leidinggevenden denkt dat werknemers vertrekken vanwege de   voorwaarden, terwijl zij zelf de aanleiding zijn voor vertrek

70% van werknemers zich niet betrokken voelen binnen de organisatie

36% geeft aan dat ze denken dat het bedrijf enkel bezig is met winst maken.

Het mag duidelijk zijn dat investeren in leiders niet langer uitgesteld kan worden. De nieuwe generatie is niet trouw wanneer er niet voldoende aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. De gehele bedrijfsvoering binnen de organisatie wordt sterk beïnvloed door deze keyposities. Wanneer er een goede leider is met aandacht voor signalen en wensen van werknemers stijgt de motivatie van alle betrokkenen. Wanneer er aandacht is voor persoonlijke en meetbare doelen stijgt de effectiviteit van teams tot wel 400%.

De talenten

Talentvolle starters op de arbeidsmarkt kiezen steeds vaker voor startups en scale-ups in plaats van traditionele grote bedrijven. De belangrijkste reden is dat deze innoverende nieuwe bedrijven betere toegang hebben tot talent en aansluiten bij de wensen van deze groep. De reden hiervoor is dat aan talent veel ruimte wordt geboden voor eigen verantwoordelijkheid en er is ruimte voor initiatief en de persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is er vaker aandacht voor de reis die een werknemer binnen het bedrijf maakt, de zogeheten Employee Journey. Omdat dit soort organisaties samen met de werknemer in ontwikkeling zijn en groeien bieden zij een aantrekkelijke en uitdagende werkomgeving voor talent.

Grote en succesvolle organisaties investeren in talent omdat zij erkennen dat het niet langer voldoende is om alleen een baan te bieden, zij realiseren zich dat zaken als verantwoordelijkheden en een duidelijk groeipad de basis vormen voor talentvolle starters op de arbeidsmarkt. Bedrijven bieden deze talenten steeds vaker een salaris dat tot wel 30% boven marktgemiddelde ligt om ze over te streep te krijgen. Als organisaties geen aandacht besteden aan deze feiten stagneert de instroom van talent en vertraagt het innovatief vermogen van deze organisaties. 

Investeren in talent = 
investeren in de toekomst

Gevoelsgoed helpt bij het creëren van een aantrekkelijke cultuur voor talent waarmee het mogelijk is om ze langer te behouden voor organisaties. De nieuwe generatie zoekt naar meer dan alleen een salaris en secundaire voorwaarden. Het is cruciaal om te investeren in deze belangrijke groep medewerkers en hun leidinggevenden.

Aansturen gericht op enkel financieel resultaat brengt ons maar zo ver. Het aanmoedigen van talent en hun ideeën brengt de organisatie naar een heel nieuw niveau waarbij betrokkenheid en commitment van alle betrokkenen als vanzelfsprekend geldt. Een organisatie hoeft niet langer alleen een model te zijn, een hiërarchie. In plaats daarvan vormen moderne bedrijven een sociaal netwerk, net als een vereniging of een club. Men voelt zich niet verplicht om samen te zijn maar kiest hier iedere keer bewust voor. Dit betekent dat de mindset van betrokkenen anders wordt omdat zij zichzelf gaan motiveren. Wanneer dit lukt binnen een bedrijf of organisatie zijn de mogelijkheden eindeloos.

Gevoelsgoed

Gevoelsgoed biedt houvast op weg naar verandering. De richting wordt bepaald door de behoeften die vanuit de visie ontstaan en de vragen die er zijn omtrent maatwerk. Een praktische aanpak met een combinatie van workshops, e-learning en trainingen zorgen voor draagvlak binnen de gehele organisatie. De eerdere ervaringen vanuit corporate organisaties maakt dat Gevoelsgoed inzichten en ervaringen kan delen om aantrekkelijk te worden en te blijven als werkgever en het beste uit werknemers te halen. Ook leidinggevenden worden betrokken in dit proces in de wetenschap dat veranderingen altijd starten bij eigen gedrag en tijd nodig hebben. Uiteindelijk levert een goede werkcultuur grote voordelen op voor werknemer en werkgever. Kennis is belangrijk in ieder veranderproces maar veranderingen op cultuur- en gedragsniveau vragen ook om intuïtie en een sterke persoonlijke motivatie

Man versus gevoel

In de afgelopen weken heb ik aardig wat van jullie mogen spreken via chat, telefoon of berichten. Het is ontzettend leuk om deze gesprekken te hebben en feedback te ontvangen op de posts of blogs die ik doe. Een duidelijke trend in deze reacties is de grote afwezigheid van mannen (op  een enkele na). Nu snap ik de drempel om contact op te nemen of een reactie achter te laten enorm goed. Het is een wereld waarin mannen nog steeds in films en tv-series neergezet worden als lomp, ruig, stoer of juist sukkelig. Natuurlijk is er een nuance maar in mijn ogen zijn de gevoelige mannen die zich ook kwetsbaar durven op te stellen op TV, op 2 handen te tellen. Hiermee doel ik bijvoorbeeld op een Beau, Humberto Tan of Arie Boomsma. En dat zijn nu net degenen die mij enorm kunnen boeien met hun programma’s en kwetsbaarheid.

Waarom mag een man niet gevoelig zijn?

In de ontwikkeling van de mens is er, zover we weten, altijd een rolverdeling geweest tussen de vrouwen en mannen. Iedereen kent wel het beeld van de mannen die jagen en de vrouwen die (ver)zorgen.
Nu we in deze moderne tijd afstappen van stereotyperingen is het opvallend dat er een aantal nog stevig blijven plakken. We vechten, nu vaak letterlijk, voor gelijkheid tussen man en vrouw, wit en zwart. Eindelijk proberen we iedereen de kans te geven om te zijn wie ze willen en kunnen zijn.
Een typering in het bijzonder gaat mij aan het hart, namelijk de (hoog)gevoelige man. Er is ontzettend weinig aandacht voor (hoog)gevoelige mannen en daar wil ik graag in de komende jaren wat aan gaan veranderen. In de wereld waarin we samen leven is het tijd om gevoel meer aandacht te geven en daarbij kunnen we onszelf als mannen niet langer uitsluiten.

Hoe het voor mij voelde

In de jaren voordat ik bekend was met de term hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit voelde ik mijzelf een buitenstaander. Niet omdat ik niet populair was op de middelbare school of leuke vrienden had, in tegendeel, er was aandacht en vriendschappen genoeg. Hetgeen wat het voor mij lastig maakte is dat ik een rol speelde. Ik was een acteur in het leven van een ander. Van jongs af aan voelde ik mijzelf zwakker en in de jaren erop ben ik mij gaan aanpassen aan de  “harde” wereld om mij heen. Ik was natuurlijk niet zwakker, maar mijn gevoeligheid maakte mij aanzienlijk zachter dan andere jongens om mijn heen. Het was dus mijn eigen interpretatie dat ik hierdoor zwak was.
Het voelde dus alsof ik niet kon zijn wie ik wilde zijn en dat leidde in mijn geval tot behoorlijke problemen, omdat ik op de vlucht ging voor mijn gevoel. Uiteindelijk vond ik mijn rust in het gebruiken van softdrugs en kalmeerde ik mijzelf op deze manier. 

Nu

Nu, een half leven verder, is het zo nu en dan nog steeds lastig om vol achter mijn gevoeligheid te staan. Ik laat mij niet langer van de wijs brengen, maar het kiezen voor zachtheid in communicatie en gedrag maakt dat hard en luid je al snel overstemd.

Ik ben op zoek naar mannen die op dit moment problemen of hinder ervaren door hun gevoeligheid. Door de 3 in 1 test te doen op de site krijg je een beeld van de mate waarin je gevoel een uitdaging is voor jezelf en in jouw leven. Ken of ben je die man, die zeer gevoelig is en hier hinder van ondervind; misschien zelfs een burn-out heeft of heeft gehad, stuur alsjeblieft een bericht naar mijn site, Instagram of Facebook. Het is zoveel fijner leven wanneer je het gevoel volledig kan omarmen. We hebben onze plek als HSP in deze wereld, we kunnen het anders doen. 💪🏽

Blog | Ben jij de herder | Gevoelsgoed

Overzie het geheel

Misschien heb je het deze week wel gezien op Instagram waar ik foto’s post van mijn bezoeken aan het natuurgebied Herperduin. Dit geweldige gebied ligt tegen Oss aan en is een aantal jaren terug, door middel van een wildviaduct, gekoppeld aan het grotere natuurgebied “de Maashorst”. Hiermee is het een geweldige plek om te wandelen, mountainbiken, hardlopen of paardrijden. Het is zelfs mogelijk om met een Alpaca als maatje een wandeling te maken 🙂 zie deze website.

Kudde

Onlangs was ik ter ontspanning een ronde aan het wandelen in Herperduin toen ik op afstand een kudde schapen zag lopen. In de ochtendzon waren de schapen heerlijk aan het grazen, vredig en harmonieus als groep samen. Naarmate ik dichter bij de kudde kwam merkte ik op dat de kudde continu in beweging was. Heel subtiel maar continu waren er enkele schapen aan de rand van de groep in beweging. Toen bedacht ik het me dat hier zeer waarschijnlijk een hond aan het werk was. En jawel, ineens verscheen ze van achter de kudde. IJverig en volledig gefocust op haar verantwoordelijkheid; het bijeenhouden van de kudde schapen. Even kort maakten we oogcontact maar snel versprong haar blik naar een schaap dat uit de kudde dreigde te ontsnappen. Onvermoeibaar en niet af te leiden, zo gericht op hetgeen waarvoor ze is bestemd.

Hond

Ik had het al vaker gezien maar deze keer raakte het mij op een manier alsof ik het voor eerst het zag. Dit is hoe het eruit ziet wanneer een dier doet wat generaties lang in haar dna is opgeslagen. Ik was kort volledig in gedachten verzonken toen ze weer mijn richting op kwam. Zoals vaker te zien is bij schapendrijvers was deze hond een Bordercollie. Ze had geen bijten nodig, geen woorden, alleen haar aanwezigheid was al voldoende om de schapen in de richting te drijven die zij voor ogen had. Dit is de kracht van de natuur en haar aanwezigheid in de vorm van deze hond.

Herder

Hoe ultiem zou het zijn om zelf ook tot een punt te komen waarin je volledig opgaat in wat je doet? Ik geloof dat wanneer je echt connectie maakt met je gevoel en deze de ruimte geeft om zicht te ontvouwen in je leven, het mogelijk is om in deze flow te komen. Het evenwicht dat zo belangrijk is voor een prettig leven.

Er is nog een andere rol, één die niet direct zichtbaar is in dit voorbeeld. Dat is namelijk de herder. De herder, in dit geval een vrouw, heeft namelijk een belangrijke rol in dit geheel. Zij stuurt bij wanneer het nodig is, bepaalt wanneer er verplaatst moeten worden. Of wanneer de dag erop zit en de schapen terug gaan naar hun eigen afgebakende wei aan de rand van het natuurgebied. Zij heeft het overzicht en ziet ook de kant waar de hond niet loopt en kan daarmee dus de gehele situatie overzien.

Aandacht

De herder uit dit verhaal ben jij als persoon met jouw aanwezigheid. De inschattingen die je maakt zijn op basis van je intuïtie of gevoel. De bordercollie in dit verhaal staat voor je aandacht. Als je deze aandacht weet te sturen is er ontzettend veel mogelijk, je hebt als het ware daarmee de kracht om je leven (je gedachten) vorm te geven. Ben je je niet bewust van je aandacht dan zakt deze langzaam weg als een boldercollie die besluit om even een dutje te doen midden op de dag. Drie keer raden wat er dan met de kudde schapen zal gebeuren 😉 precies, die zullen waarschijnlijk overal en nergens gaan belanden.

Het volledig kunnen uitvoeren van jouw rol in dit leven is een reis die soms al op jonge leeftijd zichtbaar is en soms een heel leven duurt. Met het HSP traject leer je om met je aandacht ruimte te geven aan je gedachten en niet terecht te komen ein een chaotische kudde zoals hierboven omschreven. De gedachten blijven, net als de schapen, alleen wanneer je dit accepteert geeft het je de mogelijk om het te richten en te vormen.

Wil je meer te weten komen over het traject? Neem dan eens een kijkje hier of doe de 3 in1 test.

Heb je zelf een situatie meegemaakt waarin ineens iets voor jou duidelijk werd? Laat een reactie achter hieronder of stuur mij een bericht via de site of social media. Tot de volgende blog waarin ik zal vertellen over meditatie en ontspanning. 💚

Hoogsensitivitijd

Hoogsensitiviteit

Volg je eigen pad

In mijn laatste blogs las je dat ik mijn leven drastisch veranderd heb na het herstellen van een burn-out. Dit was echter niet de eerste keer dat ik in mijn leven voor deze keuze heb gestaan en moest veranderen om verder te kunnen. Echter is de stap om dit blog te schrijven voor mij een stuk lastiger omdat dit al zoveel jaren in mijn hoofd speelt. Ik ben bang geweest voor de reacties die het teweeg zou kunnen brengen. Nu wil ik laten zien dat hoogsensitiviteit, ook als man, bespreekbaar is. Wat anderen ervan vinden maakt daarin niet langer een verschil.

NU is de tijd

Het schrijven van dit verhaal heb ik zeker 10 jaar uitgesteld. Jarenlang heb ik geprobeerd te zijn zoals mijn gedachten mij vrij dwingend oplegden.
Nu ben ik klaar om het volledig te omarmen. Niet langer hoef ik mezelf te bewijzen in het ‘normale’ leven en de klim op de maatschappelijke ladder. Ik heb die route bewandeld, er veel van geleerd en nu achter me gelaten. Ik ben iemand die graag anderen helpt, al heel mijn leven. Vaak verpakt in een functie of een rol maar altijd oprecht en behulpzaam

Gevoelig

Ik ben hooggevoelig. Over het algemeen worden mensen met deze eigenschappen als Hoogsensitieve Personen (HSP) omschreven, al is er voor de meesten een verschil tussen gevoelig of sensitief. Voor mij is er geen onderscheid in de verwoording.
Hoogsensitiviteit is in de laatste jaren meer aanwezig in de maatschappij en wordt steeds vaker erkend door de traditionele medische wereld. Net als bij dieren, zijn er tussen mensen verschillen in de mate van opmerkzaamheid en gevoeligheid. De ene persoon is meer in staat om iets aan te voelen dan een ander. Naar schatting is ongeveer 20% van alle levende wezens op aarde hooggevoelig. Dit betekent dat zij in staat zijn om de kleinste dingen te zien, horen, ruiken of voelen. Het is duidelijk geen aandoening of ziekte maar kan gezien worden als eigenschap; zoals sommigen bijvoorbeeld goed zijn met cijfers, zijn HSP-ers goed in het opnemen van hun omgeving.

Pubertijd

In de maatschappij zoals we die kennen is gevoelig zijn vaak een reden om zwakte toe te kennen terwijl kwetsbaarheid enorm wordt onderschat. In de jaren voordat ik 18 werd was ik behoorlijk van slag. School lukte mij niet goed omdat ik mij niet kon concentreren en ik zocht toevluchten om maar niet met mezelf en mijn gedachten bezig te hoeven zijn. Ik was extreem perfectionistisch en continue bezig met wat iedereen om mij heen van mij dacht. Het brandde mij volledig op in mijn pubertijd. Er waren depressieve gedachten omdat ik me niet begrepen voelde en de hulp tot dan toe kon mij niet in de juiste richting sturen. Vanalles deed ik om maar niet bezig te hoeven zijn met mijn gevoel. Al vroeg begon ik met roken en drinken en heb in de middelbare school periode overmatig softdrugs gebruikt. Het was voor mij lange tijd een uitweg, een reden om mezelf niet onbegrepen te voelen in deze wereld. Op mijn 17e was ik ten einde raad; ik ging niet meer naar school omdat ik straatvrees had ontwikkeld en het simpelweg niet meer durfde.

Eszenzz

Tot er een sprankje hoop kwam in de vorm van de term Hoogsensitiviteit. Ik las websites en boeken en herkende mij voor het eerst in verhalen van anderen. Na een lange zoektocht kwam ik uiteindelijk in aanraking met Antoine, een hypnotherapeut onder andere gespecialiseerd in hooggevoeligheid. Zijn instituut Eszenzz in Amsterdam biedt begeleiding aan voor hooggevoeligheid en Mentaal Emotieve Training met betrekking tot eetproblemen, angst-, dwang-, en identiteitsstoornissen zoals BED, anorexia, boulimia, dwanghandelingen, rituelen e.a. ongewenste gedragingen. Meer informatie over het instituut en haar diensten vindt je hier.

HSP Leergang

In zijn HSP leergang leerde ik om mij vast te houden aan mijn gevoel en mij niet te laten meenemen in gedachten. Het gaf mij de kracht en zelfvertrouwen om mijn leven om te gooien. Ik koos ervoor om opnieuw te starten. Nam afscheid van vrienden. Ging naar de avondschool om mijn havo af te maken en kon uiteindelijk starten met mijn HBO studie. Ik heb een stijgende lijn mogen ervaren in de jaren erna tot het mij weer teveel werd en ik burn-out raakte. Werkt de methode dan niet voldoende? Jawel, maar ik heb mezelf verleid om voorbij mijn grenzen te gaan en mijn ambitie en perfectionisme boven mijn gezondheid gesteld. Over perfectionisme volgt mogelijk later een blog omdat ik hoor en lees dat er veel mensen binnen onze generatie hiermee worstelen.

Hoe is het leven als HSP-er?

Hoe voelt het om hooggevoelig te zijn? Dat is een goede vraag welke lastig is om duidelijk te beantwoorden omdat ik niet anders weet. Je zou kunnen zeggen dat de zintuigelijke waarnemingen extreem uitvergroot worden. Iedere prikkel van buitenaf komt binnen zonder filter. Geluiden bijvoorbeeld kunnen enorm fijn voelen in de vorm van muziek of vogelgezang maar tegelijkertijd ook enorm afleiden en vermoeien wanneer het gaat om harde geluiden van bijvoorbeeld verkeer, geschreeuw of boren.
Het zien en ervaren van de natuur geeft vaak rust en laadt op terwijl we in veel gevallen tot 8 uur per dag op een kantoor zitten met tl-licht. Het ligt natuurlijk genuanceerder dan goed of kwaad, fijn of vervelend. Maar het geeft wel een indruk van de contrasten die er op dagelijkse basis zijn in het leven van een HSP-er.

Bewuster

Het kan enorm vermoeiend zijn om op deze manier dagelijks in het leven te staan. Althans wanneer je onbewust met deze eigenschap leeft. Wanneer je jezelf bewuster wordt van wat er speelt is het mogelijk om balans te vinden tussen prikkels en ontspanning of rust. Door het volgen van de leergang ben ik in staat om grotendeels op gevoel te kunnen leven en werken. Daarnaast durf ik mijn intuïtie te volgen en kan hiermee, op gevoelsniveau, connectie maken met anderen en aanvoelen of er iets speelt.

Begeleider

Vorig jaar ben ik van leerling naar leraar gegaan en heb ik de opleiding tot HSP-begeleider volbracht. Het heeft mij opnieuw laten zien hoe krachtig deze eigenschappen kunnen zijn wanneer je er ruimte aan geeft. Daarnaast heb ik vele anderen leren kennen die als HSP-er door het leven gaan en mij nog steeds inspireren om te doen wat ik nu doe. 

Deel dit blog met anderen die er mogelijk steun aan kunnen hebben:
BLOG van vermoeid naar energiek deel 2 GEVOELSGOED

Van vermoeid naar energiek – Deel 2

Voeding

In het vorige blog eindigden we met de keuze om te vechten in plaats van te accepteren dat het zo zou blijven. Het gaf mij de benodigde motivatie om andere wegen te vinden die mij alsnog zouden brengen naar mijn bestemming; energiek zijn en weer kunnen genieten. De eerste beslissing viel al snel; ik moest en zou stoppen met roken. Ik wilde niet langer afhankelijk zijn van deze verslaving die mij schijn-ontspanning bood voor een kleine 10 seconden per sigaret. Daarnaast las ik veel over de invloeden van voeding op het lichaam en energieverdeling. Na opties afgewogen te hebben koos ik ervoor om preventief een dna-onderzoek te doen dat mij inzichten zou kunnen geven in niet alleen voeding maar ook andere intoleranties en gevoeligheden. In de uitslag, enkele weken erna, bleek dat ik gevoelig was voor voedingsproducten met gluten en lactose. Ik heb sindsdien mijn dieet aangepast, door het vermijden van gluten en verminderen van lactose-inname, en eet daardoor nog steeds met meer plezier en gemak. Daarnaast zorgde de keuze om voornamelijk natuurlijke suikers te eten in de vorm van bijvoorbeeld fruit voor minder pieken en dalen in mijn energiebeleving. Het kost mijn lichaam simpelweg minder energie om genuttigde voedingsstoffen om te zetten. In een toekomstig blog komt voeding uitgebreider aan bod voor wie dit interessant vindt.

Sport

Mijn interesse in de hartritme-variabiliteit bracht me op een nieuw spoor waar ik direct enthousiast van werd. Beetje gek in een situatie als deze waarbij ik al langere tijd eruit lag, maar toch voelde het echt zo. Dit zou wel eens de weg kunnen zijn naar herstel. Ik kwam terecht bij Bio-check, een organisatie gevestigd in Rotterdam die mensen begeleidt met ernstige stress- en vermoeidheidsklachten. In het verhaal werd duidelijk dat de oplossing voor de vermoeidheid beweging was. En hiermee bedoel ik echt beweging, in de vorm van fysieke training. Hoe kon ik daar niet enthousiast over worden? Ik kon (hopelijk) weer gaan sporten en tegelijkertijd herstellen en mij fitter en energieker voelen. Waar kon ik tekenen?

Intake

Tijd om naar Rotterdam te gaan voor een intake en een inspanningstest. Ik weet nog goed dat mijn vader meereed omdat ik bang was dat ik niet voldoende energie zou hebben om op en neer te kunnen rijden. Eenmaal daar volgde een uitgebreid gesprek met daarin de aanleiding, uitleg vanuit mijn positie en een aantal metingen waaronder hartslag, gewicht en bloeddruk. Na het gesprek was het tijd om sportkleding aan te doen in voorbereiding op de inspanningstest die gedaan werd met behulp van een hometrainer en meetapparatuur. In een klein kwartier fietste ik mezelf compleet leeg, ik ging tot het uiterste. En dat was ook te zien in de uitslag! Ik bleek ondanks mijn beleving nog steeds over een redelijk gemiddelde conditie te beschikken. Waren die jaren van fietsen en hardlopen toch niet voor niets geweest!

Op mijn zenuwen

Na de intake mocht ik de hartslagsensor meenemen en werd deze gekoppeld aan een app. Met behulp van deze app zou ik kunnen gaan trainen en gaan ademhalen. “Ademhalen? Dat doe je toch de hele dag door?” hoorde ik mezelf afvragen in gedachte. Het blijkt dat door middel van ademhalingsoefeningen je invloed kunt uitoefenen op je hartritme-variabiliteit, afgekort HRV. Ik zal in het kort proberen uit te leggen wat dit inhoudt. De HRV wordt beïnvloedt door het autonome zenuwstelsel. Dit is het gedeelte van ons zenuwstelsel dat verantwoordelijk is voor de onbewuste processen in ons lichaam, zoals bijvoorbeeld de spijsvertering, ademhaling en stofwisseling. Het autonome zenuwstelsel is onder te verdelen in twee delen: het parasympatisch zenuwstelsel en het sympathisch zenuwstelsel. Je kunt het vergelijken met de werking van een auto: het parasympatisch zenuwstelsel fungeert als ‘rem’ voor ons lichaam terwijl het sympathisch zenuwstelsel gezien kan worden als het ‘gaspedaal’. Wanneer je lichaam dus goed functioneert, bij een hogere HRV, geeft het of gas of het remt af. Wanneer er een disbalans is gebruikt je lichaam als het ware het gas- en rempedaal tegelijkeertijds wat resulteert in een lagere HRV waarde. Hopelijk is het nu een beetje duidelijk geworden wat HRV inhoudt. Blijven ademen terwijl je leest hè, rustig in en uit..

Let’s go

3 weken later was het zover en kon mijn training starten. Ik ging vanaf dat moment 3 keer per week ongeveer 2,5 uur actief trainen. En het was ook nog eens in Wageningen, 45 minuten rijden. Ik was eerlijk gezegd doodsbang en nerveus de eerste keer dat ik de auto instapte. Ik heb wel drie keer de gedachte gehad om terug te rijden maar ging toch. De training is een combinatie van duursport en mobiliteits-oefeningen gevolgd door een sessie van 10 minuten ademhalingsoefeningen om het lichaam weer tot rust te krijgen. De trainingen, waarbij ik pure zuurstof kreeg om mijn lichaam meer kracht te geven, eindigden iedere keer met een kleine 10 minuten voluit. Wat ik dus al het ware deed was versnellen en een hoge inspanning leveren om mijn lichaam de bijbehorende stress te laten ervaren. Om vervolgens mijn lichaam met ademhalingen naar een rustige staat van ontspanning te begeleiden. Hierdoor kwam er een regelmaat in de HRV en nam het uithoudingsvermogen toe. De dagen waren eenvoudig: rustdag, training, rustdag, training, etc. Dagelijks deed ik minimaal drie ademhalingsoefeningen per dag om bewust te worden van deze nieuwe manier van ademen en om het onderdeel te maken van mijn dagelijkse leven.

Het resultaat

In die 3 maanden:
– liep ik ongeveer 350km hard
– versleet ik een nieuwe paar hardloopschoenen
– was ik meer dan 45 uur bezig met ademhalingsoefeningen
– ging mijn gemiddelde hartslag in rust met ruim 10 slagen omlaag, naar onder de 50
– ging mijn vetpercentage van 17,5% naar 14,5%
– was ik, voor het eerst in lange tijd, trots op mijn resultaten
– en het belangrijkste. Ik voelde me weer sterker, fysiek en mentaal.

Terwijl ik maandenlang bezig was, stond de rest van de wereld natuurlijk niet stil. Het was wel degelijk even schakelen om vervolgens weer stappen te gaan zetten naar werk en sociale verplichtingen. Maar voor mij is bewezen dat door bewuste fysieke inspanning de opgebouwde spanning en stress afnemen en dit je verder kan helpen bij je burn-out. En oja, precies vandaag ben ik anderhalf jaar lang gestopt met roken.

Geef niet op

Nu zou je na het lezen van deze blogs kunnen denken dat dit een uitzonderlijk succesverhaal is. Wanneer je in een depressie of burn-out zit lijkt vrijwel niets mogelijk te zijn. Toch is in veel gevallen de eerste moeilijke stap voldoende om een verandering in gang te zetten. Of je nu wil herstellen van een burn-out, voor jezelf kiest en een eigen bedrijf wil beginnen of toch die reis gaat maken waar je altijd van hebt gedroomd.. het begint met een eerste stap.

Heb je naar aanleiding van dit blog vragen, of wil je jouw ervaringen met anderen delen? Reageer dan hieronder.
Je mag ook altijd een email sturen met een vraag of verzoek naar info@gevoelsgoed.nl

Zorg goed voor jezelf 💚

Deel dit blog met anderen die er mogelijk steun aan kunnen hebben:


BLOG van vermoeid naar energiek GEVOELSGOED

Van vermoeid naar energiek – Deel 1

Van vermoeid naar energiek – Deel 1

Het heeft jaren geduurd voordat ik merkte dat ik ernstig vermoeid was. Achteraf gezien weet ik dat er vele signalen zijn geweest vanuit mijn lichaam om mij te waarschuwen. Deels bewust en deels onbewust heb ik ervoor gekozen deze te negeren en verder te gaan met mijn missie. Die gedrevenheid in combinatie met perfectionisme (toekomstig blog) waren een giftige cocktail geworden voor mijn fysieke gezondheid. Ik was een ambitieuze manager, betrokken en gemotiveerd om het beste uit de teams te halen. Ik zette graag een stapje extra, zeker wanneer ik daarmee een teamlid kon ontlasten of helpen. Dit was het begin, continu stappen bijzetten om te helpen. Met de beste bedoelingen maar hiermee deed ik mijzelf tekort. Alsof mijn gezondheid minder belangrijk was, zo handelde ik. Het was een soort opoffering van mijzelf aan het team waar niemand om vroeg. Daarnaast was ik ondertussen in mijn privétijd ook naarstig op zoek naar manieren om sterker en fitter te worden zodat ik snellere tijden kon neerzetten tijdens een rondje hardlopen of mountainbiken.

Suikerverslaafd

Ik rookte, dronk tussen de 10 en 15 koppen koffie per dag en vond ook mijn weg naar de welbekende energiedrankjes. Ik at ‘gezond‘ maar veel minder dan wat mijn lichaam op een dag verbrandde. Gezond waren inderdaad de salades en het beleg dat ik koos op mijn crackers. Ongezond waren de zakjes snoep die ik ‘smiddags ging halen bij de automaat. Zo rond 14:00/15:00 uur was mijn energie van de dag op en at ik snoep om daar mijn ‘boost’ aan energie te krijgen. Doorwerken op de energie van pure suiker, het werkte als een soort van verslaving in op mijn lichaam. Ik was suikerverslaafd.

Burn-out

Ik zal de details van de dag waarop het mij teveel werd bewaren voor een andere keer. Kort gezegd waren mijn lichaam en geest compleet op. Ik werd overweldigd door emoties en voelde vele vreemde effecten op mijn lichaam. Hoofdpijn, ernstig uitbreken van (angst)zweet, misselijkheid, duizeligheid en verwarring waren de eerste symptomen. In de maanden erna, toen mijn lichaam de rust kreeg, werden deze effecten alleen maar erger en het uitte zich vooral fysiek. Al snel werd, in samenspraak met de bedrijfsarts, duidelijk dat het waarschijnlijk om overspannenheid of burn-out ging. Dit was het einde van een hele heftige en vermoeiende periode en de start van een zoektocht om niet langer vermoeid te hoeven zijn.

Piekeren

De eerste stap in het traject was een bezoek aan de psycholoog om te onderzoeken waar de kern van het probleem vandaan kwam. In de gesprekken die volgden bleek al dat ik (niet geheel verrassend) veel van mezelf vroeg in de periode die leidde tot dit moment. Ik kreeg de opdracht om te onderzoeken wat mijn gedachtenpatronen waren en welke trends ik hierin kon ontdekken. In volgende sessies bleek het voornamelijk te gaan om piekergedachten die vrijwel altijd startte met “wat nou als..” Ik begon met iedere dag een half uur in te plannen om alleen maar te piekeren en na een periode van enkele weken werden de gedachten minder negatief of eisend.
Hoe fijn het ook was om begeleiding en inzichten te krijgen in mijn denken, de vermoeidheid bleef. Op dat moment werkte ik enkele uren per week en was sporten niet meer mogelijk. Het had een behoorlijk negatieve invloed op mijn gemoedstoestand omdat ik van nature niet goed ben in stil zetten. Maar wat nu? Waar lag dan het probleem? En vooral, hoe vind ik een oplossing.

Slaap

Van jongs af aan ben ik een lastige slaper geweest. Ik heb mijn ouders tientallen keren horen vertellen over mijn jaren als kind en het rondspoken dat ik deed. Dit inzicht gaf mij het idee om te kijken of mijn nachtrust wel goed was en of het wellicht mogelijk was om hier winst te behalen. Ik kwam een aantal maanden later terecht bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in slaapbegeleiding. In de prettige gesprekken die daarop volgden met mijn coach bleek al snel dat mijn slaap mogelijk niet zo slecht was als ik dacht. Toch kreeg ik tijdens deze periode de cruciale sleutel aangereikt in mijn persoonlijke weg naar energie, het begrip hartritme-variabiliteit.

Hartritme-variabiliteit

Een mooi scrabble-woord, dat zeker met drie keer dubbele letter bonus. Maar het is ook een waarde welke gebruikt wordt om de balans te bepalen van het autonome zenuwstelsel. Dit autonome zenuwstelsel is verantwoordelijk voor ademhaling, hartslag, bloeddruk en temperatuur van ons lichaam. Door middel van ademhalingsoefeningen is het mogelijk de hartritme-variabiliteit (hrv) positief te verbeteren waardoor meer balans ontstaat. Ik zal in een later blog verder ingaan op deze methodiek.

Vermoeidheid blijft

Ondertussen was ik, door de aanhoudende vermoeidheid, terecht gekomen bij een kliniek. Deze kliniek gaf multi-disciplinaire behandelingen met als doel de (chronische) vermoeidheid leefbaar te maken voor de patiënten. Echter; na de intake besloot ik niet te starten met de behandelingen. Mijn gevoel zei me dat er een andere manier was waarbij ik kon herstellen van deze situatie. Ik kon niet geloven of accepteren dat ik moest leren leven met chronische vermoeidheid (cvs)..

In mijn volgende blog het vervolg van deze reis, je leest hem komende vrijdag op deze pagina.
Heb jij ervaring met vermoeidheid of burn-out? Wat was hetgeen dat je er bovenop hielp? Deel je ervaringen met anderen zodat zij ook snel kunnen herstellen!

Blijf gezond 

Gevoelsgoed Hidde Keijzers

Tijd voor gevoel!

Voor mij is het de tijd voor gevoel volgen! Deze week ben ik gestart met mijn nieuwe bedrijf, midden in de coronacrisis die de wereld nog steeds aardig in de greep heeft. Ik kreeg leuke reacties en logischerwijs een aantal keren een vraag als: ”dat is wel spannend in deze tijd of niet?” Het antwoord daarop is: “JA”. De vraag is of het in ‘normale’ tijden ook spannend geweest zou zijn.. Ik denk namelijk van wel.

De huidige situatie zag ik natuurlijk niet aankomen. Vrijwel niemand, op een enkele uitzondering na. Mijn voorbereidingen voor het opstarten van Gevoelsgoed vonden plaats voordat de crisis in zicht was. En plots is er nu al enkele maanden een crisis gaande, waardoor er overwacht tijd is is ontstaan voor bezinning. We zijn als land op zoek naar een nieuwe manier van samenwerken en samenzijn. Toch voelt het alsof het zo moet zijn dat het samenvalt met mijn aanvang van Gevoelsgoed. Als we richting de toekomst kijken kunnen we dan ons gevoel meelaten wegen in de keuzes die we maken?

Wat is nu echt belangrijk?
Het antwoord op deze vraag is, zoals ik het gezien en gehoord heb, sterk veranderd in vergelijking met een aantal maanden terug. Waar we in de politiek vorig jaar nog hoorden dat de economische groei het voornaamste was  om concurrerend te blijven in Europa, hoor ik nu andere geluiden. Ook het crisisbeleid onder leiding van Rutte is zeer duidelijk. Gezondheid op 1, de rest volgt later. Het heeft grote sociale- en economische gevolgen deze keuze, maar sterk is deze keuze wel in mijn optiek. Gezondheid voorop stellen is niet langer het ondergeschoven kindje, het is nu prioriteit!

“When written in Chinese, the word ‘crisis’ is composed of two characters: one represents danger and the other represents opportunity” John F. Kennedy​

John F. Kennedy gebruikte het chinese symbool voor crisis om het moraal te versterken in tijden van crisis. Ondanks dat er in recente jaren veel kritiek is geweest op het letterlijk vertalen van de symbolen, is de boodschap die hij destijds had erg hoopvol. Kennedy verklaarde destijds dat het begrip crisis uit twee symbolen bestaat, één voor gevaar en één voor kans. 
Ik denk dat dit ook op de huidige situatie van toepassing is. Het gevaar is inmiddels duidelijk, de pandemie welke onze kwetsbaarheid heeft laten zien. De kans die we krijgen is de kans om het vanaf nu anders te gaan doen. Tijd om gevoel een kans te geven! Gevoelsgoed zal hier natuurlijk in bijdragen!

Heb jij ook nieuwe inzichten verkregen door de laatste weken/maanden? Laat het hieronder weten in een reactie.

Blijf gezond 💚

Welkom

Gevoelsgoed blog

Welkom op de blog van Gevoelsgoed. Iedere week volgt hier een blog of artikel met daarin de actualiteit, inspiratie of handige tips. 

Welke onderwerpen zou jij graag lezen op deze website? Laat het weten in een reactie hieronder!

Heb je een verzoek of vraag omtrent dit blog? Voel je welkom om je aan te melden en reageer direct onder het artikel en we komen er zo snel mogelijk op terug. 

Mocht je een andere vraag hebben welke je direct wil sturen klik dan hier voor het contact formulier! Vergeet ook niet te abonneren op de nieuwsbrief om niks te missen.

Social Media

Get Connected

Volg GEVOELSGOED op de social media kanalen voor inspiratie en handige tips.