Waarom talent vertrekt

Talent is zo vertrokken - Hidde - Gevoelsgoed

Er is een onzichtbare strijd gaande naar het vinden van talent. Het juiste talent vinden is een grote uitdaging en krijgt de laatste jaren meer en meer aandacht. Het behouden van talent binnen een organisatie is cruciaal om als organisatie te kunnen blijven groeien en vernieuwen. De verwachtingen van de nieuwe generatie werknemers sluit niet meer aan bij het huidige bedrijfsleven. Hier zit steeds vaker de crux! Talent is zo vertrokken!

Met de verandering van de wereld verandert ook de manier waarop we leven en werken. Nog nooit was het zo lastig om talent aan te trekken en te behouden. Binnen organisaties ontstaat het besef dat het verlies van of het gebrek aan talent een groeiend risico is.
Er is sprake van een afstand tussen bedrijven en de huidige generaties startende werknemers, ook wel bekend als millennials en de daar opvolgende generatie Z. Op termijn zorgt dit voor grote sociale- en financiële problemen binnen organisaties en daarmee ook de economie. De gevolgen op korte termijn: gebrek aan nieuwe instroom en talent. Op lange termijn zorgt het voor afname van innovatie binnen organisaties en kwalitatieve personeelstekorten.

Gezondheid

Volgens de EMEA Health Survey staat het onvermogen om (top) talent aan te trekken en te behouden voor het eerst op nummer één in de top 5. In dit grootschalig onderzoek worden tweejaarlijks de belangrijkste gezondheidsrisico’s bepaalt voor organisaties. Talent aantrekken en behouden is een blijvend probleem en zal voor organisaties mogelijk het grootste risico gaan vormen in de nabije toekomst. 

37% van de HR-managers denkt dat ze als organisatie de strijd om talent aan het verliezen zijn. Daarnaast geeft 27% aan dat er niet langer voldaan kan worden aan de verwachtingen van de potentiële werknemers. Hierbij wordt het zuiden van Nederland momenteel het hardst getroffen in de strijd om talent. Als één van de voornaamste oorzaken wordt aangegeven dat er sprake is van een minder duidelijke visie en identiteit ten opzichte van bedrijven in bijvoorbeeld de Randstad. 

De huidige situatie in Nederland

De Nederlandse economie is afhankelijk van de actuele en nieuwe kennis die beschikbaar is bij de nieuwe generatie werknemers. Het investeren en behouden van talent is daarmee cruciaal. Het belang om aan de slag te gaan met deze uitdaging is dan ook evident. Aantrekkelijke organisaties zijn vaker succesvoller en weten talent te binden. Daarnaast weten zij talent beter te behouden door ze te verbinden met de identiteit en doelstellingen. Er bestaat een direct verband tussen de tevredenheid van werknemers en het succes van de organisatie. Hoe meer tevreden de werknemers zijn des te succesvoller de organisatie is. Het investeren als werkgever in personeel heeft niet alleen een sociaal belang maar ook een direct financieel belang. Tevreden werknemers zijn meer betrokken in de uitvoering van taken, gaan minder snel op zoek naar een functie buiten de organisatie en zijn minder vaak ziek.

 De punten ter verbetering: 

  •  Er is geen/te weinig stimulans voor het doorontwikkelen van het aanwezige talent
  •  De organisatie staat niet open voor goede ideeën van de medewerker
  •  Er wordt niet op een adequate manier leiding gegeven
  •  Er is te weinig erkenning voor de bijdrage die de medewerker levert
  •  De medewerker krijgt te weinig verantwoordelijkheden

De leiders

Leiders of managers binnen organisaties vervullen een belangrijke rol. Zij zijn verantwoordelijk voor het overdragen van de visie en daarnaast verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde doelen. Echter, ook leiders oriënteren zich op de arbeidsmarkt. Dit heeft direct invloed op de manier waarop zij gecommitteerd zijn aan de huidige organisatie. Investeren in de leiders binnen de organisatie is dan ook essentieel voor het behoud van deze belangrijke schakel. Managers onderschatten structureel hoe groot hun eigen invloed is op de loyaliteit van medewerkers. Daarnaast blijkt dat:

93% van CEO’s aangeeft dat organisaties meer moeten doen om te voldoen aan de  behoeften en wensen van haar werknemers

89% van de leidinggevenden denkt dat werknemers vertrekken vanwege de   voorwaarden, terwijl zij zelf de aanleiding zijn voor vertrek

70% van werknemers zich niet betrokken voelen binnen de organisatie

36% geeft aan dat ze denken dat het bedrijf enkel bezig is met winst maken.

Het mag duidelijk zijn dat investeren in leiders niet langer uitgesteld kan worden. De nieuwe generatie is niet trouw wanneer er niet voldoende aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. De gehele bedrijfsvoering binnen de organisatie wordt sterk beïnvloed door deze keyposities. Wanneer er een goede leider is met aandacht voor signalen en wensen van werknemers stijgt de motivatie van alle betrokkenen. Wanneer er aandacht is voor persoonlijke en meetbare doelen stijgt de effectiviteit van teams tot wel 400%.

De talenten

Talentvolle starters op de arbeidsmarkt kiezen steeds vaker voor startups en scale-ups in plaats van traditionele grote bedrijven. De belangrijkste reden is dat deze innoverende nieuwe bedrijven betere toegang hebben tot talent en aansluiten bij de wensen van deze groep. De reden hiervoor is dat aan talent veel ruimte wordt geboden voor eigen verantwoordelijkheid en er is ruimte voor initiatief en de persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is er vaker aandacht voor de reis die een werknemer binnen het bedrijf maakt, de zogeheten Employee Journey. Omdat dit soort organisaties samen met de werknemer in ontwikkeling zijn en groeien bieden zij een aantrekkelijke en uitdagende werkomgeving voor talent.

Grote en succesvolle organisaties investeren in talent omdat zij erkennen dat het niet langer voldoende is om alleen een baan te bieden, zij realiseren zich dat zaken als verantwoordelijkheden en een duidelijk groeipad de basis vormen voor talentvolle starters op de arbeidsmarkt. Bedrijven bieden deze talenten steeds vaker een salaris dat tot wel 30% boven marktgemiddelde ligt om ze over te streep te krijgen. Als organisaties geen aandacht besteden aan deze feiten stagneert de instroom van talent en vertraagt het innovatief vermogen van deze organisaties. 

Investeren in talent = 
investeren in de toekomst

Gevoelsgoed helpt bij het creëren van een aantrekkelijke cultuur voor talent waarmee het mogelijk is om ze langer te behouden voor organisaties. De nieuwe generatie zoekt naar meer dan alleen een salaris en secundaire voorwaarden. Het is cruciaal om te investeren in deze belangrijke groep medewerkers en hun leidinggevenden.

Aansturen gericht op enkel financieel resultaat brengt ons maar zo ver. Het aanmoedigen van talent en hun ideeën brengt de organisatie naar een heel nieuw niveau waarbij betrokkenheid en commitment van alle betrokkenen als vanzelfsprekend geldt. Een organisatie hoeft niet langer alleen een model te zijn, een hiërarchie. In plaats daarvan vormen moderne bedrijven een sociaal netwerk, net als een vereniging of een club. Men voelt zich niet verplicht om samen te zijn maar kiest hier iedere keer bewust voor. Dit betekent dat de mindset van betrokkenen anders wordt omdat zij zichzelf gaan motiveren. Wanneer dit lukt binnen een bedrijf of organisatie zijn de mogelijkheden eindeloos.

Gevoelsgoed

Gevoelsgoed biedt houvast op weg naar verandering. De richting wordt bepaald door de behoeften die vanuit de visie ontstaan en de vragen die er zijn omtrent maatwerk. Een praktische aanpak met een combinatie van workshops, e-learning en trainingen zorgen voor draagvlak binnen de gehele organisatie. De eerdere ervaringen vanuit corporate organisaties maakt dat Gevoelsgoed inzichten en ervaringen kan delen om aantrekkelijk te worden en te blijven als werkgever en het beste uit werknemers te halen. Ook leidinggevenden worden betrokken in dit proces in de wetenschap dat veranderingen altijd starten bij eigen gedrag en tijd nodig hebben. Uiteindelijk levert een goede werkcultuur grote voordelen op voor werknemer en werkgever. Kennis is belangrijk in ieder veranderproces maar veranderingen op cultuur- en gedragsniveau vragen ook om intuïtie en een sterke persoonlijke motivatie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.